Website disclaimer

Deze website is eigendom van Pascale Vanbutsele.
Adres: Donkereham 27, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België.
Telefoon: +32 495 55 74 01
E-mail: pascale@belgiandogs.be
Bedrijfsnummer: BTW BE 0536 221 839

Door de toegang tot en het gebruik van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden enz. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Pascale Vanbutsele of aan derden die daartoe het recht hebben.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Belgian Dogs Books, Collectables and Pet Portraits/Pascale Vanbutsele levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden in de verstrekte informatie voorkomen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pascale Vanbutsele alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Pascale Vanbutsele kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via e-mail op het hierboven vermelde adres of via de Contactpagina.

De inhoud van de site, links inbegrepen, kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pascale Vanbutsele geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Pascale Vanbutele kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van links naar deze websites of pagina's impliceert geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Pascale Vanbutsele verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Op deze site is Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

Laatst gewijzigd op 5 september 2021